Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Aktuality

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

SVOZ BIOODPADU V ROCE 2018

PRVNÍM SVOZOVÝM DNEM BIOODPADU V ROCE 2018 BUDE ČTVRTEK 12.4.2018.
PRAVIDELNÝ SVOZOVÝ DEN JE ČTVRTEK V LICHÉM TÝDNU. celý text

VOLNÉ MÍSTO : ASISTENT - MŠ KLÍNEC

MŠ v Klínci hledá vhodného uchazeče pro obsazení pozice školního asistenta se smlouvou na dobu určitou od 1. 3. 2018 do 31. 8. 2018. Časová náročnost je určena na 20 hodin týdně s ohodnocením 120 Kč/hod.
Náplň práce: Nepedagogická pomoc pedagogovi podle šablon Operačního programu - Věda - výzkum - vzdělávání. Podle šablon je požadováno pedagogické vzdělání nebo ukončený kurz školního asistenta.
Kontakt: ředitelka MŠ v Klínci - Martina Kumštátová, tel.: 773 178 226,
email: martina.kumstatova@centrum.cz celý text

DOČASNÉ OMEZENÍ KAPACITY PARKOVIŠTĚ U VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ V DOBŘICHOVICÍCH

Obec Dobřichovice bude rozšiřovat stávající parkoviště u vlakového nádraží. Stavba bude zahájena dne 22.1.2018 a od tohoto data bude celá zadní část parkoviště uzavřena. Otevřena zůstane jen přední vyasfaltovaná část parkoviště s kapacitou pouhých 75 míst oproti stávajícím cca 185 místům, kterou má celková plocha zpevněné i nezpevněné části parkoviště. Toto omezení bude trvat minimálně do konce dubna. Upozorňujeme občany, že ani parkování v okolních ulicích není možné s ohledem na to, že zde jsou obytné zóny, kde je parkování vyloučeno a městská policie je zde netoleruje. celý text

PLATBA ZA ODPADY V ROCE 2018

VÁŽENÍ OBČANÉ, POPLATKY ZA ODPADY NA ROK 2018 JE MOŽNÉ ZAPLATIT DO 30.4.2018. VYUŽÍT MŮŽETE BUĎ PLATBU V HOTOVOSTI V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH OÚ, NEBO PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM, KDY JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVEĎTE ČÍSLO POPISNÉ(ČÍSLO EVIDENČNÍ) VAŠÍ NEMOVITOSTI. ČÁSTKA JE TOTOŽNÁ JAKO V LOŇSKÉM ROCE , TJ. 800.- KČ/OS.
DĚKUJI
MAGDALENA DYRŠMÍDOVÁ
REF.OÚ celý text

ÚKLID ODPADŮ V OBCI

VÁŽENÍ OBČANÉ, DNE 8.1.2018 BYL ČLENY SDH TRNOVÁ A P.SCHLOGEREM ODKLIZEN VELKOOBJEMOVÝ ODPAD Z RŮZNÝCH MÍST NA KATASTRU OBCE TRNOVÁ. ŽÁDÁME VŠECHNY OBČANY, ABY V BUDOUCNU NEPOTŘEBNÉ VĚCI ODVÁŽELI DO SBĚRNÝCH DVORŮ, PŘÍPADNĚ ABY VYUŽILI PŘISTAVENÉ KONTEJNERY U OBCE V KVĚTNU 2018.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
OBECNÍ ÚŘAD TRNOVÁ celý text

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

VOLNÉ MÍSTO KAVÁRNÍK - DOMOV BOROVÁ celý text

VÝZVA OBČANŮM

OBECNÍ ÚŘAD TRNOVÁ TÍMTO VYZÝVÁ VŠECHNY OBČANY A NÁVŠTĚVNÍKY OBCE TRNOVÁ, ABY NEPARKOVALI AUTOMOBILY NA MÍSTNÍCH A VEŘEJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍCH V DOBĚ ODKLÍZENÍ SNĚHU A POSYPU VOZOVEK .
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
Magdalena Dyršmídová
ref.OÚ celý text

JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSOVÝCH LINEK PLATNÉ OD 1.4.2017

DNEM 1.4.2017 VSTUPUJÍ V PLATNOST JÍZDNÍ ŘÁDY LINEK Č. 317, 318, 321 S NĚKTERÝMI NOVĚ PŘEJMENOVANÝMI ZASTÁVKAMI celý text

SVOZ BIOODPADU 2017

PRVNÍM SVOZOVÝM DNEM BIOODPADU V ROCE 2017 BUDE ČTVRTEK 30.3.2017.
PRAVIDELNÝ SVOZOVÝ DEN BUDE VŽDY ČTVRTEK V LICHÉM TÝDNU. celý text

PITNÁ VODA - AKTUÁLNÍ INFORMACE

TISKOVÁ ZPRÁVA A INFOVÝVĚSKA celý text

PITNÁ VODA V TRNOVÉ

Instalace mikrofiltrační jednotky celý text

Evidence pálení na HZSSCK

Pálení čarodějnic a jarní spalování klestu celý text

Přihláška do mateřské školy Jíloviště

V příloze naleznete přihlášku do MŠ Jíloviště. Pokud budete mít zájem umístit své dítě letos nebo v budoucnosti do této mateřské školy, vyplněnou přihlášku pošlete na e-mail obectrnova@seznam.cz
s uvedením předpokládaného roku nástupu dítěte do MŠ
celý text

ZAHÁJENÍ PROVOZU SMS INFOKANÁLU

informace ke zřízení SMS InfoKanálu celý text

Vyhlášení technického auditu a zpráva SZÚ

technický audit vodovodu a kanalizace obce Trnová a zpráva Státního zdravotního ústavu o místním šetření na úpravně vody celý text

Mateřská škola HOBÍK

MŠ HOBÍK nabízí ve spolupráci s OÚ Trnová slevu 10% pro trnovské děti celý text

Rozbor vody

Rozbor vody ze dne 5.8.2015 celý text

Rozbory vody

Výsledky rozborů vody celý text

Pitná voda

Vážení spoluobčané, po měsíci bylo konečně zrušeno předběžné opatření ohledně zákazu užívání vody , vydané KHS Praha - západ.
Naše drahá voda je opět označena za zdravotně nezávadnou.Blahopřejme si!
S pozdravem všem
Magdalena Dyršmídová
celý text

Rozbory vody 7.7.2015

Výsledky rozborů vody ze dne 7.7.2015 celý text

Kritické stanovisko zastupitelstva obce Trnová

Prohlášení zastupitelstva obce Trnová k oznámení firmy Reinwasser o snížení ceny vodného za 1.pololetí 2015 celý text

Rozbory vody

Rozbory vody 17.6. a 30.6 2015 celý text

Reinwasser s.r.o. nabízí snížení ceny vodného

Oznámení o snížení ceny vodného
za 1.pololetí 2015.

celý text

Zápis ze zasedání zastupitelstva

Zápis - zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.6.2015 celý text

Rozbory vody - odběr 1.7.2015

Dne 1.7. 2015 byly provedeny odběry vody, zákaz užívání nadále trvá celý text

Rozbory vody - odběr 19.6.2015

Rozbory KHS ze dne 19.6.2015
Trnovská krčma,cisterna 1, cisterna 2, čp.220 celý text

Rozbory vody - odběry dne 15.6.2015

Výsledky rozborů vody - Trnová čp.80 ,29 a VDJ celý text

Oznámení společnosti Reiwasser, s.r.o.

Společnost REINWASSER s.r.o., provozovatel vodovodní a kanalizační infrastruktury v obci Trnová, oznamuje svým klientům, kteří jsou v prodlení s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného a stočného po dobu delší než 30 dnů, že je nucena v souladu s čl. VII odst. 1 písm. g) smlouvy a v souladu s §9 odst. 6 písm. g) zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu přerušit těmto klientům dodávku vody.
Mgr. Ing. Ing. Tomáš Kubík
Advokát / Attorney at law

celý text

první předchozí
ze 3
poslední