Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Aktuality

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

50.ROČNÍK ZBRASLAV - JILOVIŠTĚ

50. ročník jízdy pravidelnosti do vrchu o pohár Elišky Junkové celý text

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO TRNOVSKÉ DĚTI

OBEC TRNOVÁ ZVE VŠECHNY DĚTI A JEJICH RODIČE NA ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE DNE 27.8.2017 OD 15.00 HODIN celý text

ZPRÁVA - ŠETŘENÍ PITNOU VODOU

Vážení občané,
vzhledem k vysoce nadprůměrným spotřebám vody Vás společně se společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. žádáme o šetření vodou z veřejného vodovodu. Tato voda není určena pro zálivky, plnění bazénů, mytí aut apod., je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jejího využití k hygieně.
V letním období může při špičkových odběrech docházet k situaci, kdy akumulační objem vodojemu nedokáže vždy pokrýt špičkové odběry a proto může docházet k omezeným dodávkám vody, především ve vyšších částech obce. V případě delších výpadků dodávek vody, bude zajištěno náhradní zásobování projíždějícími cisternami. O takové situaci budeme vždy aktuálně informovat prostřednictvím webových stránek obce.

Děkujeme za pochopení a dodržování uvedeného nařízení.

celý text

JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSOVÝCH LINEK PLATNÉ OD 1.4.2017

DNEM 1.4.2017 VSTUPUJÍ V PLATNOST JÍZDNÍ ŘÁDY LINEK Č. 317, 318, 321 S NĚKTERÝMI NOVĚ PŘEJMENOVANÝMI ZASTÁVKAMI celý text

SVOZ BIOODPADU 2017

PRVNÍM SVOZOVÝM DNEM BIOODPADU V ROCE 2017 BUDE ČTVRTEK 30.3.2017.
PRAVIDELNÝ SVOZOVÝ DEN BUDE VŽDY ČTVRTEK V LICHÉM TÝDNU. celý text

VOLBY 2016

Výsledek hlasování v okrsku č.1 Trnová celý text

PITNÁ VODA - AKTUÁLNÍ INFORMACE

TISKOVÁ ZPRÁVA A INFOVÝVĚSKA celý text

PITNÁ VODA V TRNOVÉ

Instalace mikrofiltrační jednotky celý text

Evidence pálení na HZSSCK

Pálení čarodějnic a jarní spalování klestu celý text

SVOZ BIOODPADU V ROCE 2016

SVOZOVÝ DEN BIOODPADU BUDE TAKO JAKO V ROCE PŘEDEŠLÉM VŽDY ČTVRTEK LICHÉHO TÝDNE.

Magdalena Dyršmídová
celý text

Přihláška do mateřské školy Jíloviště

V příloze naleznete přihlášku do MŠ Jíloviště. Pokud budete mít zájem umístit své dítě letos nebo v budoucnosti do této mateřské školy, vyplněnou přihlášku pošlete na e-mail obectrnova@seznam.cz
s uvedením předpokládaného roku nástupu dítěte do MŠ
celý text

ZAHÁJENÍ PROVOZU SMS INFOKANÁLU

informace ke zřízení SMS InfoKanálu celý text

Vyhlášení technického auditu a zpráva SZÚ

technický audit vodovodu a kanalizace obce Trnová a zpráva Státního zdravotního ústavu o místním šetření na úpravně vody celý text

Mateřská škola HOBÍK

MŠ HOBÍK nabízí ve spolupráci s OÚ Trnová slevu 10% pro trnovské děti celý text

Rozbor vody

Rozbor vody ze dne 5.8.2015 celý text

Nový jízdní řád linky č.318

jízdní řád autobusu č. 318 od 30.8.2015
s přdanými spoji celý text

Rozbory vody

Výsledky rozborů vody celý text

Pitná voda

Vážení spoluobčané, po měsíci bylo konečně zrušeno předběžné opatření ohledně zákazu užívání vody , vydané KHS Praha - západ.
Naše drahá voda je opět označena za zdravotně nezávadnou.Blahopřejme si!
S pozdravem všem
Magdalena Dyršmídová
celý text

Rozbory vody 7.7.2015

Výsledky rozborů vody ze dne 7.7.2015 celý text

Kritické stanovisko zastupitelstva obce Trnová

Prohlášení zastupitelstva obce Trnová k oznámení firmy Reinwasser o snížení ceny vodného za 1.pololetí 2015 celý text

Rozbory vody

Rozbory vody 17.6. a 30.6 2015 celý text

Reinwasser s.r.o. nabízí snížení ceny vodného

Oznámení o snížení ceny vodného
za 1.pololetí 2015.

celý text

Zápis ze zasedání zastupitelstva

Zápis - zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.6.2015 celý text

Rozbory vody - odběr 1.7.2015

Dne 1.7. 2015 byly provedeny odběry vody, zákaz užívání nadále trvá celý text

Rozbory vody - odběr 19.6.2015

Rozbory KHS ze dne 19.6.2015
Trnovská krčma,cisterna 1, cisterna 2, čp.220 celý text

Rozbory vody - odběry dne 15.6.2015

Výsledky rozborů vody - Trnová čp.80 ,29 a VDJ celý text

Oznámení společnosti Reiwasser, s.r.o.

Společnost REINWASSER s.r.o., provozovatel vodovodní a kanalizační infrastruktury v obci Trnová, oznamuje svým klientům, kteří jsou v prodlení s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného a stočného po dobu delší než 30 dnů, že je nucena v souladu s čl. VII odst. 1 písm. g) smlouvy a v souladu s §9 odst. 6 písm. g) zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu přerušit těmto klientům dodávku vody.
Mgr. Ing. Ing. Tomáš Kubík
Advokát / Attorney at law

celý text

první předchozí
ze 3
poslední