Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Aktuality

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

SVOZ BIOODPADU 2019 + CENÍK

Dobrý den,

dovolujeme si Vás informovat o zahájení svozu bioodpadu v letošním roce. Svozovým dnem zůstává ČTVRTEK v lichém týdnu. První svozový den v letošní sezóně 28.3.2019.

V letošním roce jsme již nuceni uplatnit inflaci, proto v příloze zasílám aktuální ceník svozu bioodpadu.

AVE Pražské komunální služby a.s.
Ke Kablu 289, 10037 Praha 10
Sídlo: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
praha.ave.cz • www.ave.cz celý text

POZVÁNKA NA VÍTÁNÍ JARA V TRNOVÉ S SNK VOLBA PRO TRNOVOU

TRNOVSKÁ KRČMA 9.3.9019 16:00 - 17:30 HODIN celý text

SMĚSNÝ ODPAD 2019

VÁŽENÍ OBČANÉ, DO 30.4.2019 JE NUTNO ZAPLATIT MÍSTNÍ POPLATEK ZA VÝVOZ ODPADU NA ROK 2019. POPLATEK JE MOŽNÉ UHRADIT BUĎ HOTOVĚ V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH OBECNÍHO ÚŘADU, NEBO PŘEVODEM NA ÚČET Č.36420111/0100, JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVEĎTE ČP./ČE. VAŠÍ NEMOVITOSTI. ČÁSTKA 800,-KČ/OSOBA.
SAMOLEPKY NA ODPADNÍ NÁDOBY JSOU JIŽ K DISPOZICI.
MAGDALENA DYRŠMÍDOVÁ
REF.OÚ
celý text

NALEZENÝ PSÍK

Dobrý den,
obracím se na vás se žádostí, zda vám není povědomý pejsek - viz foto. Byl včera sražený na Jílovišti, ošetřen a předán do péče útulku, tel. č. 777 577 376

Hledá se majitel! Sražený pejsek na silnici v lese u Jíloviště. Stalo se včera večer, nálezce si ho nechal doma, ale zvracel krev a tak dnes vyhledal veterinu, kde mu na nás dali kontakt. Poté ho na veterinu odvezl, pejsek nemá vnitřní zranění, dostal kapačku a zřejmě zítra ho budeme přebírat do péče. V případě, že je váš, volejte 777 577 376. Pejsek nemá žádné označení ani čip, pouze má blechy. Děkujeme

Přikládám text z internetu a foto, snažíme se dohledat majitele.
Děkuji za ochotu
s pozdravem
D. Kunčarová
celý text

ZPRAVODAJ PID 1/2019

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA - NOVINKY A ZMĚNY celý text

INFORMACE VaK BEROUN

ZMĚNA ZDROJE PITNÉ VODY celý text

UPOZORNĚNÍ - ČEZ

ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ celý text

!! ŠETŘENÍ PITNOU VODOU !!

Vážení občané,
vzhledem k trvajícímu období zvýšených nároků na odběry pitné vody Vás společně s firmou Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. žádáme o šetření vodou z veřejného vodovodu. Tato voda není určena pro plnění bazénů, zálivky, mytí aut apod., je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jejího využití k hygieně.
Při nadlimitních spotřebách, převyšujících možnosti vodního zdroje a navrhovanou kapacitu zásoby vodojemu a vodovodní sítě může docházet k omezeným dodávkám vody, především ve vyšších částech obce. V případě delších výpadků dodávek vody, bude zajištěno náhradní zásobování projíždějícími cisternami. O takové situaci budeme vždy aktuálně informovat prostřednictvím webových stránek obce.

Děkujeme za pochopení a dodržování uvedeného nařízení.

Štefan Moravčík
Starosta obce

Kontakty pro další informace:

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Mostníkovská 255, 266 41 Beroun
Tel.: 311 747 111
Zelená linka 800 100 663
www.vakberoun.cz

Aktuální informace o zásobování vodou Vám sdělí kolegové z dispečinku naší společnosti na číslech 606 666 990, 311 747 120. celý text

HLÁŠENÍ ROZHLASU

VÁŽENÍ OBČANÉ , OBECNÍ ÚŘAD NABÍZÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU DŮLEŽITÝCH ZPRÁV A OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU.
VIZ.PŘILOŽENÝ LETÁČEK celý text

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

VÁŽENÍ OBČANÉ, POPLATKY ZA ODPADY NA ROK 2018 JE NUTNO ZAPLATIT NEJPOZDĚJI DO 30.4.2018. POKUD NEBUDETE MÍT SAMOLEPKU UMÍSTĚNOU NA ODPADNÍ NÁDOBĚ PŘI PRVNÍM KVĚTNOVÉM SVOZU, TJ. 2.5.2018, NEBUDE TATO VYVEZENA.
VYUŽÍT MŮŽETE BUĎ PLATBU V HOTOVOSTI V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH OÚ, NEBO PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM, KDY JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVEĎTE ČÍSLO POPISNÉ(ČÍSLO EVIDENČNÍ) VAŠÍ NEMOVITOSTI. ČÁSTKA JE TOTOŽNÁ JAKO V LOŇSKÉM ROCE , TJ. 800.- KČ/OS.
DĚKUJI
MAGDALENA DYRŠMÍDOVÁ
REF.OÚ celý text

SVOZ BIOODPADU V ROCE 2018

PRVNÍM SVOZOVÝM DNEM BIOODPADU V ROCE 2018 BUDE ČTVRTEK 12.4.2018.
PRAVIDELNÝ SVOZOVÝ DEN JE ČTVRTEK V LICHÉM TÝDNU. celý text

DOČASNÉ OMEZENÍ KAPACITY PARKOVIŠTĚ U VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ V DOBŘICHOVICÍCH

Obec Dobřichovice bude rozšiřovat stávající parkoviště u vlakového nádraží. Stavba bude zahájena dne 22.1.2018 a od tohoto data bude celá zadní část parkoviště uzavřena. Otevřena zůstane jen přední vyasfaltovaná část parkoviště s kapacitou pouhých 75 míst oproti stávajícím cca 185 místům, kterou má celková plocha zpevněné i nezpevněné části parkoviště. Toto omezení bude trvat minimálně do konce dubna. Upozorňujeme občany, že ani parkování v okolních ulicích není možné s ohledem na to, že zde jsou obytné zóny, kde je parkování vyloučeno a městská policie je zde netoleruje. celý text

ÚKLID ODPADŮ V OBCI

VÁŽENÍ OBČANÉ, DNE 8.1.2018 BYL ČLENY SDH TRNOVÁ A P.SCHLOGEREM ODKLIZEN VELKOOBJEMOVÝ ODPAD Z RŮZNÝCH MÍST NA KATASTRU OBCE TRNOVÁ. ŽÁDÁME VŠECHNY OBČANY, ABY V BUDOUCNU NEPOTŘEBNÉ VĚCI ODVÁŽELI DO SBĚRNÝCH DVORŮ, PŘÍPADNĚ ABY VYUŽILI PŘISTAVENÉ KONTEJNERY U OBCE V KVĚTNU 2018.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
OBECNÍ ÚŘAD TRNOVÁ celý text

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

VOLNÉ MÍSTO KAVÁRNÍK - DOMOV BOROVÁ celý text

VÝZVA OBČANŮM

OBECNÍ ÚŘAD TRNOVÁ TÍMTO VYZÝVÁ VŠECHNY OBČANY A NÁVŠTĚVNÍKY OBCE TRNOVÁ, ABY NEPARKOVALI AUTOMOBILY NA MÍSTNÍCH A VEŘEJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍCH V DOBĚ ODKLÍZENÍ SNĚHU A POSYPU VOZOVEK .
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
Magdalena Dyršmídová
ref.OÚ celý text

PITNÁ VODA - AKTUÁLNÍ INFORMACE

TISKOVÁ ZPRÁVA A INFOVÝVĚSKA celý text

PITNÁ VODA V TRNOVÉ

Instalace mikrofiltrační jednotky celý text

Evidence pálení na HZSSCK

Pálení čarodějnic a jarní spalování klestu celý text

Přihláška do mateřské školy Jíloviště

V příloze naleznete přihlášku do MŠ Jíloviště. Pokud budete mít zájem umístit své dítě letos nebo v budoucnosti do této mateřské školy, vyplněnou přihlášku pošlete na e-mail obectrnova@seznam.cz
s uvedením předpokládaného roku nástupu dítěte do MŠ
celý text

ZAHÁJENÍ PROVOZU SMS INFOKANÁLU

informace ke zřízení SMS InfoKanálu celý text

Vyhlášení technického auditu a zpráva SZÚ

technický audit vodovodu a kanalizace obce Trnová a zpráva Státního zdravotního ústavu o místním šetření na úpravně vody celý text

Mateřská škola HOBÍK

MŠ HOBÍK nabízí ve spolupráci s OÚ Trnová slevu 10% pro trnovské děti celý text

Kritické stanovisko zastupitelstva obce Trnová

Prohlášení zastupitelstva obce Trnová k oznámení firmy Reinwasser o snížení ceny vodného za 1.pololetí 2015 celý text

Rozbory vody

Rozbory vody 17.6. a 30.6 2015 celý text

první předchozí
ze 3
poslední