Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Aktuality

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

UKONČENÍ SVOZU BIOODPADU V ROCE 2017

DLE INFORMACE SVOZOVÉ FIRMY AVE,a.s. BUDOU NÁDOBY NA BIOODPAD VYVÁŽENY V PŘÍPADĚ PŘÍZNIVÉHO POČASÍ DO KONCE LISTOPADU 2017

Magdalena Dyršmídová
ref.OÚ Trnová celý text

JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSOVÝCH LINEK PLATNÉ OD 1.4.2017

DNEM 1.4.2017 VSTUPUJÍ V PLATNOST JÍZDNÍ ŘÁDY LINEK Č. 317, 318, 321 S NĚKTERÝMI NOVĚ PŘEJMENOVANÝMI ZASTÁVKAMI celý text

SVOZ BIOODPADU 2017

PRVNÍM SVOZOVÝM DNEM BIOODPADU V ROCE 2017 BUDE ČTVRTEK 30.3.2017.
PRAVIDELNÝ SVOZOVÝ DEN BUDE VŽDY ČTVRTEK V LICHÉM TÝDNU. celý text

PITNÁ VODA - AKTUÁLNÍ INFORMACE

TISKOVÁ ZPRÁVA A INFOVÝVĚSKA celý text

PITNÁ VODA V TRNOVÉ

Instalace mikrofiltrační jednotky celý text

Evidence pálení na HZSSCK

Pálení čarodějnic a jarní spalování klestu celý text

Přihláška do mateřské školy Jíloviště

V příloze naleznete přihlášku do MŠ Jíloviště. Pokud budete mít zájem umístit své dítě letos nebo v budoucnosti do této mateřské školy, vyplněnou přihlášku pošlete na e-mail obectrnova@seznam.cz
s uvedením předpokládaného roku nástupu dítěte do MŠ
celý text

ZAHÁJENÍ PROVOZU SMS INFOKANÁLU

informace ke zřízení SMS InfoKanálu celý text

Vyhlášení technického auditu a zpráva SZÚ

technický audit vodovodu a kanalizace obce Trnová a zpráva Státního zdravotního ústavu o místním šetření na úpravně vody celý text

Mateřská škola HOBÍK

MŠ HOBÍK nabízí ve spolupráci s OÚ Trnová slevu 10% pro trnovské děti celý text

Rozbor vody

Rozbor vody ze dne 5.8.2015 celý text

Rozbory vody

Výsledky rozborů vody celý text

Pitná voda

Vážení spoluobčané, po měsíci bylo konečně zrušeno předběžné opatření ohledně zákazu užívání vody , vydané KHS Praha - západ.
Naše drahá voda je opět označena za zdravotně nezávadnou.Blahopřejme si!
S pozdravem všem
Magdalena Dyršmídová
celý text

Rozbory vody 7.7.2015

Výsledky rozborů vody ze dne 7.7.2015 celý text

Kritické stanovisko zastupitelstva obce Trnová

Prohlášení zastupitelstva obce Trnová k oznámení firmy Reinwasser o snížení ceny vodného za 1.pololetí 2015 celý text

Rozbory vody

Rozbory vody 17.6. a 30.6 2015 celý text

Reinwasser s.r.o. nabízí snížení ceny vodného

Oznámení o snížení ceny vodného
za 1.pololetí 2015.

celý text

Zápis ze zasedání zastupitelstva

Zápis - zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.6.2015 celý text

Rozbory vody - odběr 1.7.2015

Dne 1.7. 2015 byly provedeny odběry vody, zákaz užívání nadále trvá celý text

Rozbory vody - odběr 19.6.2015

Rozbory KHS ze dne 19.6.2015
Trnovská krčma,cisterna 1, cisterna 2, čp.220 celý text

Rozbory vody - odběry dne 15.6.2015

Výsledky rozborů vody - Trnová čp.80 ,29 a VDJ celý text

Oznámení společnosti Reiwasser, s.r.o.

Společnost REINWASSER s.r.o., provozovatel vodovodní a kanalizační infrastruktury v obci Trnová, oznamuje svým klientům, kteří jsou v prodlení s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného a stočného po dobu delší než 30 dnů, že je nucena v souladu s čl. VII odst. 1 písm. g) smlouvy a v souladu s §9 odst. 6 písm. g) zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu přerušit těmto klientům dodávku vody.
Mgr. Ing. Ing. Tomáš Kubík
Advokát / Attorney at law

celý text

Omluva společnosti Reinwasser, s.r.o.

Společnost REINWASSER s.r.o., provozovatel vodovodní a kanalizační infrastruktury v obci Trnová, se omlouvá svým klientům za obtíže z důvodu zákazu užívání dodávané vody jako pitné dne 29.4.2015 a zákazu ze dne 12.6.2015.
Mgr. Ing. Ing. Tomáš Kubík
Advokát / Attorney at law

celý text

Dočasná změna na linkách PID

Z důvody uzavírky rychlostní komunikace R4 je provedena dočasná změna linek PID celý text

Informace o kvalitě vody ve veřejném vodovodu obce Trnová – stav k 19.06.2015

Dne 16.06.2015 KHS provedla prostřednictvím Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, akreditovanou laboratoří, opakované odběry vzorků vody z veřejného vodovodu v obci Trnová. Celkem byly odebrány 4 vzorky v různých částech vodovodu. Dle předběžných výsledků vykazují všechny vzorky nadále překročení mikrobiologických a biologických ukazatelů. Provozovatel nadále dávkuje zvýšené množství chlornanu sodného. V obci jsou k dispozici jako náhradní zdroj zásobování vodou 2 cisterny, kde dochází k obměně vody po 2 dnech. Předběžné opatření vydané KHS na zákaz používání nejakostní pitné vody dodávané tímto vodovodem k pití, pro přípravu jídel, mytí předmětů přicházejících do styku s potravinami, dále k mytí osob a pro osobní hygienu, nadále trvá. O dalším vývoji situace budeme průběžně informovat.
Zpracovala MUDr. Libuše Polanská
celý text

první předchozí
ze 3
poslední