Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obec

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Obsah

3 sloupce

Úřední deska

19.02.2019 - 31.12.2019

PLNĚNÍ ROZPOČTU SOMR ZA ROK 2018

19.02.2019 - 31.12.2019

ROZPOČET SOMR 2019

19.02.2019 - 31.12.2019

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2019 SOMR

19.02.2019 - 31.12.2019

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2019

Slovo zastupitelstva

14.2. 2019

Vážené sousedky, vážení sousedé,

dovolte mi, abych vám nejprve popřál krásnou oslavu Valentýna.

Dále bych vás rád seznámil s několika ustanoveními z českého právního řádu. Jedná se o součást ústavního pořádku republiky a o trestný čin, jehož skutková podstata je popsána v Trestním zákoníku.

Nikdo nemusí snášet neopodstatněné, ničím nepodložené a podlé útoky na jeho čest a dobrou pověst.

Listina

Čl. 10

(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.

Trestní zákoník

§ 184

Pomluva

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Hezký večer

Martin Karim

zastupitel za Volbu pro Trnovou

 

 

27. 1. 2019

OBECNÍ ČOV

Vážené sousedky, vážení sousedé,

také se vám zdá výše vyúčtování za vodné a stočné vysoká? Jediná možnost, jak dosáhnout jejího snížení je usilovat o vybudování vlastní obecní čističky, samozřejmě s pomocí dotací. Tuto čističku je nutno ale vybudovat na jiném místě, než stojí ta stávající. Jde totiž o bývalý rybník s nestabilním podložím. Takže je nutno buď koupit nebo získat darem vhodný pozemek. To ovšem v tuto chvíli vzhledem k rezignaci zastupitelů Kopeckého, Opoleckého a Bronského včetně jejich náhradníků nelze. Zajímavé je, že se SNK Čistá Trnová opět uchází v nezměněné sestavě o přízeň voličů. Snad nás firma ze Seychelských ostrovů jejich vinou nepředběhne. Bohužel máme signály, že se o to snaží.

Dále je nutno také zjistit, proč dochází v době větších srážek k vyplavování čističky v důsledku náhlého přítoku vysokého objemu srážkových vod. Nejspíš někdo odvádí srážkové vody do kanalizace. Pokud si je toho někdo vědom, prosím ať v tom nepokračuje a likviduje dešťovku na svém pozemku. Může zbudovat vsaky nebo ji ještě lépe použít k zálivce své zahrady. Důsledky jeho počínání v podobě vysokých nákladů na údržbu čističky totiž platíme všichni.

Choďte prosím na veřejná zasedání zastupitelstva a přijďte k volbám, které se budou konat 16. 3. 2019.

Martin Karim

zastupitel obce za SNK Volba pro Trnovou