Menu
Obec Trnová
obec Trnová okr. Praha-Západ

Podněty právní kanceláři, ohledně výstavby na projektu Fontána 5, prosím zasílejte na podnetytrnova@k3advokat.cz

Územní plán

Územní plán rozpracovaný

Obec pořizuje nový územní plán. Schválené zadání ze dne  13.5.2013 naleznete zde.

Návrh územního plánu Trnová ke společnému jednání - výroková část

TEXTOVA VYROKOVA CAST Trnova.pdf (545.99 kB)

Vykres_zakladniho_cleneni.pdf (1.14 MB)

Hlavni vykres.pdf (1.63 MB)

Vykres verejne prospesnych staveb, opatreni a asanaci.pdf (1.1 MB)

Návrh územního plánu Trnová ke společnému jednání - odůvodnění

Koordinacni vykres.pdf (1.76 MB)

Vykres predpokladanych zaboru pudniho fondu.pdf (1.08 MB)

Vykres sirsich uzemnich vztahu.pdf (481.73 kB)

Písemné připomínky bylo možné podávat  přímo u pořizovatele MěÚ Černošice, odbor územního plánování do 12.4.2018 včetně.

 

Informace k rozpracovanému Územnímu plánu

 

Vzhledem k tomu, že v obci Trnová probíhá masivní prodej pozemků, které by měly být v budoucnu stavebními parcelami (převážně zařazených na ploše, označené v navrhovaném Územním plánu jako Z14), připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastější otázky, které potencionální zájemci o koupi pozemků mají.

  1. Co je potřeba, aby se pozemek stal stavebním?

Odpověď: V první řadě musí být schválený Územní plán, který se v současnosti dává do souladu s připomínkami dotčených orgánů.

  1. Kdy bude Územní plán schválený?

Odpověď: Schválení Územního plánu závisí na mnoha faktorech. Po zapracování všech požadavků proběhne veřejné projednávání, ve kterém mají všichni občané možnost podat námitku proti jednotlivým částem Územního plánu. Po zpracování všech námitek, budou buď zapracovány, nebo budou vyhodnoceny jako nepřijaté. Ani po tomto však nemusí dojít ke schválení, neboť je zde možnost ještě se obrátit na soud, aby rozhodl, zda námitka byla nepřijatá oprávněně. Tedy nelze přesně určit, v jakém časovém období bude Územní plán schválen.

  1. Až bude schválený Územní plán mohu již stavět?

Odpověď: Ani v té době ne, protože dle navrhovaného Územního plánu musí být nejprve vybudována nová ČOV, občanská vybavenost (Obecní úřad, Mateřská školka), park, dětské a víceúčelové hřiště (viz bod h) projednávaného Územního plánu o  STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ - etapizace zástavby) a všechny pozemky musí mít vybudované a zkolaudované přípojky na kanalizaci, vodu a elektřinu. K budoucím stavebním pozemkům musí vést zkolaudovaná silnice, musí být vybudováno osvětlení a místa pro umístění kontejnerů na tříděný odpad.

Vysvětlení etapizace dle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 2. 2016, čj. 1 As 67/2015-42: Etapizací ve smyslu § 19 odst. 1 písm. f) stavebního zákona z roku 2006 se rozumí stanovení pořadí provádění takových změn v území, které vyplývají ze schválené územně plánovací dokumentace. Takovou změnou nejsou změny podmínek chráněných území nebo ochranných pásem, vyhlášených podle zvláštních právních předpisů.

  1. Budou mimo Územního plánu ještě nějaká regulativa?

Odpověď: Ano. Bude vypracovaný Regulační plán, který bude obsahovat ještě další regulativa budoucí výstavby. Bohužel nejsme schopni ještě návrh Regulačního plánu zveřejnit, protože je teprve v přípravě, ale může obsahovat regulativa jak pro celé zastavitelné území, tak pro jednotlivé stavebníky.

  1. Prodejce uvádí, že má platné Územní rozhodnutí na výstavbu rodinných domů

Odpověď: Územní rozhodnutí řeší celkově jaká by oblast, která by měla být zastavěna, měla mít „hrubá“ regulativa. V žádném případě nenahrazuje ani Územní plán, ani Stavební povolení.

  1. V minulosti byla možná výstavba RD i pouze na základě Územního rozhodnutí, bez schváleného Územního plánu. Lze tedy stavět, pokud obec nemá Územní plán schválený, pouze na základě Územního rozhodnutí?

Odpověď: Ne. Od 1.1.2021 nelze vydat stavební povolení na žádnou nově zastavitelnou oblast, pokud obec nemá schválený Územní plán. 

  1. Mohou se pozemky nadále dělit?

Odpověď: Ne, pozemky se dále dělit nemohou. Jedním z regulativ, které bude obsahovat Regulační plán, bude, že maximální počet pozemků je konečný a tedy zástavba se nemůže dále zahušťovat.

  1. Mohou se pozemky scelovat?

Odpověď: Ano, ale s podmínkou, že lze scelit nejvýše dva pozemky dohromady.

 

 

 

 

 

 Územní plán s ukončenou platností

Územní plán sídelního útvaru Trnová byl schválen v r. 1993 a pozbyl platnosti 31.12.2015

- Změna č. 1 byla schválena v r. 1997.

- Změna č. 2 byla schválena v r. 1999 - viz. zde.

V současné době je zpracováván nový územní plán obce.

Územní plán obce Trnová

Legenda k územnímu plánu

V současné době se projednává nový územní plán. Schválené zadání ze dne 13.5.2013 naleznete zde.

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na příslušném stavebním úřadu a obci.

 

K odstranění

Svoz odpadu

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29
30
31 1 2
3 4 5 6
7 8 9
10 11 12
13
14 15 16
17 18 19 20
21 22 23
24 25 26
27
28 29 30

Aplikace "HLÁŠENÍ ROZHLASU"

APLIKACE HLÁŠENÍ ROZHLASU

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě obce

Facebook obceInstagram obce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30