Menu
Obec Trnová
obec Trnová okr. Praha-Západ

Podněty právní kanceláři, ohledně výstavby na projektu Fontána 5, prosím zasílejte na podnetytrnova@k3advokat.cz

Historie

Brožura o historii obce

Část 1

Část 2

Část 3

Založení vsi

Roku 1342 Břevnovský klášter pověřil vladyky z Kosoře založit vesnici Trnová, jíž přiznal právo zřídit krčmu, kovárnu, mlýn a lazebnu, zároveň byly položeny základy kostela sv. Ducha. Z 1. poloviny 14. století se dochoval gotický portál zazděný na severní straně. Kostel je poprvé písemně doložen k roku 1359, a to jako farní.

Obec Trnová - historické foto

Zámek a velkostatek 

Nejstarší, barokní část zámku, jednopatrové stavení obdélníkového půdorysu s mansardovou střechou s vikýři, byla vystavěna roku 1688 jako ubytování pro dominikány od sv. Jiljí z Prahy. Z této stavby se zachovaly klenuté prostory v přízemí.

Ve 20. letech 18. století vznikl v areálu zámku panský velkostatek. Dne 12. listopadu 1759 koupil Trnovou za 20 300 zlatých rytíř Kristián Josef Paulin von Gfässer, pán na Bratronicích, absolvent filozofických a právnických studií, a s manželkou zde zplodil a vychoval řadu dětí. Během jeho třicetiletého vlastnictví začalo být toto panské sídlo označováno jako zámek a bylo výrazně rozšířeno, klasicistní zámek z této doby byl dvoupatrový.

V roce 1789 koupil zámek Trnová Jan Ferdinand ze Schönfeldu. Roku 1791 zde byla na Schönfeldově statku založena triviální obecná škola a též první rolnická (hospodářská) škola v Čechách, pro chlapce ve věku 12 až 18 let, jejíž kamenná budova se dochovala dodnes. Na vrchnostenském statku vykonávali studenti praxi.

Roku 1838 koupil tento statek Václav Škroup, bratr Františka Škroupa, autora nápěvu české hymny. František Škroup v Trnové často pobýval, nejprve u místního faráře, poté, v 50. letech 19. století, na bratrově velkostatku. Často chodil na vyhlídku na vltavské údolí zvanou Kazatelna (dnes Škroupova vyhlídka) a podle místní tradice právě zde vznikl nápěv písně Kde domov můj. Na počest jeho zdejších pobytů byla vydána též turistická známka. V kostele svatého Ducha má rodina Škroupova hrobku.

Roku 1860 Trnovou koupil Vincenc (Čeněk) Daněk, který o šest let dříve založil v Karlíně strojírenskou továrnu, která byla základem pozdějšího koncernu Českomoravská Kolben-Daněk (ČKD). Za čtyři roky, kdy mu zámek patřil, zámek v romantickém stylu rekonstruoval: postavil hodinovou věž, po stranách původního barokního objektu přistavěl krajní rizality, v patře vznikl slavnostní sál s terasou a schodištěm, přibyla otevřená loggie, nárožní věžičky a plastická rámování oken. Poté si Daněk místo trnovského zámku koupil větší zámek Tloskov.

Maximilián svobodný pán Scharschmied z Adlerstreu, další z majitelů, až do roku 1895 provozoval v zámku pivovar. Počátkem 20. století zámek vlastnil Karel Košťál, v té době v Trnové byla četnická stanice a dvoutřídní škola. 10. srpna 1907 velkostatek koupil Václav Schloger, který se zaměřil na pěstování obilí, chov skotu a dodávky mléka do Prahy. V letech 1907 (1908) až 1911 na tomto zámku často pobývala Ema Destinová, pro kterou majitel vyhradil celé křídlo, a krom lovu zvěře i ryb a projížděk na koni zde i přijímala četné návštěvy a budila pozornost v té době nezvyklým ženským kalhotovým kostýmem.

V roce 1950 zde vzniklo první jednotné zemědělské družstvo v okrese. Velkostatek V. Schlogera byl znárodněn, přičemž budova zámku sloužila nejprve jako archiv a poté jako skladiště. Zámek byl rovněž upravován pro potřeby Učňovské školy zemědělské pro chovatele koní a jezdce z povolání. Roku 1967 se zámek dostal do soukromého vlastnictví. Po roce 1989 byl zámek se statkem a pozemky ve zdevastovaném stavu v restituci vrácen rodině Schlogerů. Roku 1994 ministerstvo kultury ČR prohlásilo zámek národní kulturní památkou. V roce 2006 jej koupili manželé Pilipovi a do roku 2008 jej kompletně zrekonstruovali. V současné době je vlastněn soukromou obchodní společností a je nabízen k pronájmu na různé komerční akce, například svatby a rauty.

Obec Trnová - zámek před rekonstrukcí

Obec Trnová - zámek po rekonstrukci

Trnovská krčma

Nynější Trnovská krčma má v základech gotické klenby původní krčmy, které zdejší pivovar využíval k chlazení piva. Krčma prošla kolem roku 2008 rekonstrukcí.

Zdroj: wikipedie.cz

Sbor dobrovolných hasičů

V roce 1923 byl v obci založen Sbor dobrovolných hasičů. S jakým zaujetím se dali do práce, hovoří další zápisy z kroniky. Ještě téhož roku vedli výpůjčku 30 000 Kč od Hospodářské záložny ve Zbraslavi na stavbu hasičské zbrojnice a zakoupení výstroje a výzbroje. To vše na konto hasičského sboru, čímž se stali všichni ručiteli, že uvedená částka bude záložně ve splátkách vrácena. O významu sboru a aktivitě členů hovoří i ta skutečnost, že v letech 1926 a 1933 se konala v Trnové okrsková cvičení Župy Kazín. V roce 1933 byla tato cvičení konána v rámci 10. výročí založení sboru. Po těchto úspěšných začátcích prošel sbor a každý člen tvrdou a náročnou zkouškou. Sbor vytrval ve své činnosti a  v  roce 2013 oslavil 90. výročí založení. Nadále se podílí v rámci svých možností na požárním sportu, kulturním a společenském životě obce.

Farnost Trnová - Kostel Sv. Ducha

O historii farnosti Trnová

Obec Trnová - kostel Sv. Ducha

Obec

Svoz odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7
8 9 10
11
12 13 14
15 16 17 18
19 20 21
22 23 24
25
26 27 28
29 30 31 1
2 3 4

Aplikace "HLÁŠENÍ ROZHLASU"

APLIKACE HLÁŠENÍ ROZHLASU

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě obce

Facebook obceInstagram obce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4